Guider og tips

Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjenteproblemer som ofte dukker opp igjen. Her er litt forklaring på noen ord og uttrykk som kan dukke opp i kontakten med oss. Her finner du også en liten veiledning til hvordan du lager korrekte trykklare pdf-er.

A-formatene

Er de mest brukte papirformatene i vår kultur. Utgangspunktet er A0 hvor størrelsen er 841 x 1189 cm, som gir arket et areal på 1 m2. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle A-formatene har samme størrelsesforhold mellom bredde og høyde.

Bestrøket papir

Papir som er glattet mellom stålvalser, og i noen tilfeller bestrøket med ulike pigmenter for å forbedre trykk-kvaliteten. Har en glatt overflate, men ikke nødvendigvis blank.

Blindpreg

Forhøyning eller fordypning av skrift eller symboler i papiret eller kartongen, uten bruk av farge.

CMYK eller Cyan, Magenta, Yellow, Key/Sort

Kalles også prosessfarger som er mest brukte fargesustem i forbindelse med trykk og reproduksjon. Det er 4 ganger så mange fargenyanser i RGB som i CMYK.

Digitaltrykk

En miljøvennlig trykkmetode hvor trykkbildet dannes ved bruk av digitale filer og farger i en trykkmaskin. Særlig kostnadseffektivt på mindre opplag med mange sider.

DPI eller bildeoppløsning

Dots Per Inch er en grafisk målenhet for bildeoppløsning; 300 dpi er ofte nødvendig oppløsning i grafisk produksjon. Til bruk for skjerm brukes gjerne 72 dpi.

Dummy

Prøve av en trykksak som viser det ferdige produktet. Denne følger som regel sammen med en bestilling, og gjennom alle ledd i produksjonen. En dummy kan også være uten trykk og kun vise papirkvaliteter, størrelse og volum på produktet.

Dypetsing

Fjerning av bakgrunn på et bilde eller grafisk element, slik at motivet fremheves.

Falsing med ryggstifting

Bretting og sammenstifting av trykkark gjerne med to stifter i ryggen.

Falsing

Bretting av trykkark etter bestemt orden. Gjøres oftest maskinelt i falsemaskiner.

Ferdiggjøring

De forskjellige prosesser som skal til for å gjøre en trykksak helt ferdig, f.eks. falsing, stifting, skjæring osv.

Foliepreg

Trykkmetode hvor vi trykker med metallisk folie ned i papiret. Vanligste fargenyanser er gull og sølv. Selve trykket blir ofte ekstra skinnende.

Kartong

Et stivt papir som er sammensatt av flere lag av forskjellige kvaliteter som tremasse og cellulose. Kartong har ofte en gramvekt på 250-400 gr.

Limfres

Innbindingsmetode for hefter og bøker med mange sider.

Oppløsning

Uttrykk for filens evne til å gjengi de minste detaljer.

Oppslag

De to motstående sidene i et hefte eller en bok.

Pagina

Side i en bok.

PDF

Portable Document Format. Filformat for utveksling og visning av dokumenter.

Perforering

Mekanisk stiplet linje i papiret som gjør det enkelt å rive fra deler av arket.

Pixel

Bilde-element, den minste enhet ved digital bildebehandling. Pixel er et kvadrat. Angis med antall pixler pr cm. Jo større oppløsning (antall pr cm, eller tomme), jo bedre oppløsning.

Plano

Utbrettet eller ufalset papirark.

PMS

Oppskrifter på hvordan trykkeriet kan blande seg fram til de tilsvarende trykkfargene ut fra 15 utgangsfarger.Enkelt forklart er dette ferdig miksede farger ala et fargekart fra Jotun. Mange velger å jobbe med slike farger for så å konvertere dem til CMYK før trykking. Dette kan gi uønskede sluttresultater da ikke alle PMS farger kan gjengis korrekt i CMYK farger.

PP-foliering

PP-folie er et tynt plastskikt som påføres hvert ark ved hjelp av varme og press i en spesialmaskin. Dette gjøres for å gi overflaten en beskyttelse mot mekanisk eller kjemisk påvirkning. En blank eller glossy PP-folie brukes når det ønskes en skinnende effekt.

Relieff Spotlakk

Lakkering av grafiske elementer slik at de blir skinnende og står litt ut fra papiret.

RGB Red, Green, Blue

Disse fargene er lys og mao. ikke fysiske farger vi kan ta på. Brukes kun til skjermvisning. RGB må konverteres om til CMYK farger før sending til trykkeri.

Rilling

Mekanisk påført spor i papiret for å få en pen bretting i tykt papir.

Spiralhefting

Hefting ved hjelp av stål- eller plastspiraler som tres gjennom perforerte hull i perm og materie.

Ubestrøket papir

Papir som er ubestrøket kan beskrives som matt papir med en litt ru overflate.

Utstansing

Maskinell gjennomkutting (-skjæring) med tilbøyde knivstykker i digeltrykkpresse, oftest for spesialformete papirsaker/kartong, særlig eskesjaktler.

Vektorgrafikk

Et grafiske element som feks en logo, skal kunne brukes i mange ulike størrelser. Som vektorgrafikk vil størrelsen være tilstrekkelig justerbar i grafiske reproduksjoner. Filnavnet vil ofte være .ai eller .eps

Hvordan lage en foliepreg/blindpreg fil?

For å lage trykksaker med foliepreg og blidpreg trenger vi at man følger disse enkle stegene når man lager filer.Minner om at alle aller helst ønsker at alle filer lages med 3mm bleed og skjæremerker.

1. Fil som viser alt som skal trykkes.
Filen kan du navngi “trykkfil.pdf”.
trykkfil

2. Filen viser kun det som skal foliepreges, dette kan lages i Sort/Cyan/Magenta og burde være vektorisert (skalerbar uten at den mister kvalitet).
Filen kan du navngi “folipreg.pdf”.

preg_foliepregfil

3. Filen viser kun det som skal blindpreges, dette kan lages i Sort/Cyan/Magenta og burde være vektorisert (skalerbar uten at den mister kvalitet).
Filen kan du navngi “blindpreg.pdf”.
preg_blindpregfil

4. Visningsfil, dvs trykkfilen, foliepreg filen og blindpreg filen kombinert. Her ser man trykkfilen. Blindpreg filen er i rødt. Mens foliepregfilen ligger i gult.
Filen kan du navngi “visningsfil.pdf”.
visningsfil

Hvordan lage en trykk klar pdf-fil?

Du kan lage trykkfiler i ulike programmer, for eksempel Adobe Indesign. Når du skal sette opp en trykk klar fil er det viktig at du eksporterer det slik:

  1. Eksporter PDF filen til PDF/X 3:2002. Velg under output i menyen Colour Conversion står på “No Colour Conversion”.
  2. Under marks and bleeds skal kun Crop Marks hakes av og bleed skal stå på minimum 3 mm rundt hele. Se visningsbilde på hvordan pdf-filen vil se ut.

Hvordan lage opp en spotlakk fil?

For å lage trykksaker med spotlakk trenger vi at man følger disse enkle stegene når man lager spotlakkfiler. Minner om at alle aller helst ønsker at alle filer lages med 3mm bleed og skjæremerker.

1. Fil som viser alt som skal trykkes.
Filen kan du navngi “trykkfil.pdf”.
trykk
2. Filen viser kun det som skal spolakkeres, dette kan lages i Cyan/Magenta og burde være vektorisert (skalerbar uten at den mister kvalitet).
Filen kan du navngi “spotlakk.pdf”.
spotlakk
3. Visningsfil, dvs trykkfilen og spotlakkfilen kombinert. Hvor det som skal lakkeres er i Cyan/Magenta.
Filen kan du navngi “visningsfil.pdf”.
visning

Hvordan lage stanse fil?

1. Fil som viser alt som skal trykkes.
Filen kan du navngi “trykkfil.pdf”. Viktig at det er 3 mm bleed på denne dersom det er utfallende trykk.
utstansing_trykkfil

2. Senv over et eget produsert riss eller ta kontakt med oss for å få tilsendt en av våre standarder. Dersom du produserer et eget ønsker vi at det tegnes i vektorisert grafikk. Det som skal skjæres tegnes med gul linje og det som skal brettes markeres med rød linje.
Filen kan du navngi “riss.pdf”.

 utstansing_stansefil

3. Visningsfil, dvs trykkfilen og riss filen kombinert.
Filen kan du navngi “visningsfil.pdf”.
utstansing_visningsfil

Load More